Kategorie: Americká Vojenská Kariéra

Pouze dvě vojenské služby používají ASVAB pro kvalifikaci pro uvedení do provozu.
Subtest Aritmetické uvažování ASVAB se skládá z 30 otázek s výběrem odpovědí, které musí být zodpovězeny do 36 minut. Získejte vzorové otázky.
ASVAB se dodává v mnoha příchutích v závislosti na tom, kde si ho berete a proč ho berete. Zde jsou informace o typech klasifikačních testů ozbrojených sil.
Vojenská pracovní kvalifikace se určuje na základě liniových skóre, která jsou odvozena z jednotlivých skóre subtestů ASVAB.