Lidské Zdroje

12 nejlepších nápadů na školení na pracovišti

Skvělé nápady na školení pro rozvoj zaměstnanců na pracovišti

Chcete vědět, jak zajistit efektivní pracovní školení pro zaměstnance? Nejlepší pracovní školení probíhá v práci. Pokud se věnujete rozvoji zaměstnanců – a existují pádné důvody, proč je rozvoj zaměstnanců kritický – školení na pracovišti může poskytnout vaši nejlepší odpověď.Zaměstnanci oceňují možnost rozvíjet znalosti a dovednosti, aniž by museli opustit práci. A můžete přizpůsobit školení zaměstnanců na pracovišti potřebám vašeho pracoviště, normy , a kultura . Zvláštní plus přináší interní pracovní školení a rozvoj zaměstnanců. Na rozdíl od externího pracovního školení mohou příklady, terminologie a příležitosti odrážet kulturu, prostředí a potřeby vašeho pracoviště.

Můžete nabídnout výkonný trénink na pracovišti pro zaměstnance k vaší významné výhodě jako organizace a poskytovatele služeb nebo produktů. Zde je dvanáct způsobů, jak zajistit školení na pracovišti a významný rozvoj zaměstnanců. Využíváte všechny tyto příležitosti pro interní školení a rozvoj zaměstnanců? Pokud ne, měli byste být.

Mentoring

NA mentoring Vztah je výhodný pro všechny strany: zaměstnance, který hledá mentora, mentora i organizace, které zaměstnávají mentorský pár. Mentoring je také účinnou formou pracovního školení a může mentorovanému zaměstnanci přispět zkušenostmi, dovednostmi a moudrostí ke zvýšení a rozšíření rozvoje zaměstnanců.

Mentoring, ať už s šéfem nebo jiným zkušeným zaměstnancem, je klíčový pro rozvoj zaměstnanců ve vaší organizaci.

Poskytujte pravidelná interní školení z interních nebo externích zdrojů

Pokud hledáte způsob, jak rozvíjet své interní zaměstnance, který zahrnuje externího konzultanta nebo dokonce interního manažera nebo pracovníka HR, interní pracovní školení je efektivní způsob, jak nabídnout školení a zároveň budovat tým.

Rozvoj zaměstnanců, nabízený v krátkých sezeních, interně, na pravidelném základě, vám umožňuje absolvovat pracovní školení s konzultantem nebo interním poskytovatelem, který zná vaše cíle, jazyk, kulturu a normy na pracovišti. Tato pracovní školení také vytvářejí tým a pomáhají zaměstnancům rozvíjet konverzace o zlepšení, růstu a změně.

Chcete-li poskytnout tato krátká sezení, setkejte se se skupinami každý týden na dvouhodinovém školení. Tato sezení mohou trvat několik let, i když máte tendenci časem omezovat jejich frekvenci.

Klíčem k úspěchu školení je, že společný čas, diskuse, sdílená témata školení, nové informace a společné čtení tým vychovávají a budují.

Učení je navíc dostatečně malé na to, aby se dalo procvičovat a účastníci nejsou zahlceni informacemi. Mají také možnost probrat, co se osvědčilo na dalším tréninku.

Konzistentní zpětná vazba z plánované interakce je taková, že účastníci cítili, že proces, kterým účastníci vybudovali silný a efektivní tým, byl neocenitelný.

Pokud tedy hledáte způsob, jak rozvíjet své interní zaměstnance, který zahrnuje externího konzultanta nebo dokonce interního manažera nebo pracovníka HR, je to efektivní způsob, jak nabídnout školení a zároveň budovat tým.

Zaveďte Knižní klub v práci

Hledáte snadný způsob, jak sdílet informace pro rozvoj zaměstnanců v práci? Vytvořte knižní klub, ve kterém skupina zaměstnanců dobrovolně čte stejnou knihu. Spojte čtení knihy s pravidelně plánovanou diskuzní schůzkou, abyste zdvojnásobili dopad knihy na pracovní školení.

Požádejte jednoho zaměstnance, aby vedl diskusi o přidělené kapitole nebo dvou týdnech. Požádejte druhého zaměstnance, aby vedl diskusi o relevanci učení knihy pro vaši organizaci. S knižním klubem umocníte rozvoj zaměstnanců.

Požadujte od zaměstnanců, kteří se účastní externího školení, aby prováděli pracovní školení

Když se zaměstnanec zúčastní externího semináře, školení nebo konference, zaveďte podnikovou normu, že se od zaměstnance očekává, že umocní zkušenosti společnosti školením ostatních zaměstnanců. Jedná se o efektivní rozvoj zaměstnanců, protože přináší nové nápady do vaší organizace.

Je nákladově efektivní v tom, že ošetřující zaměstnanec zajišťuje rozvoj zaměstnanců pro ostatní zaměstnance. Tyto prezentace podporují rozvoj zaměstnanců, propagace nových nápadů a rozšiřují znalosti o pracovním školení.

Požadavek také rozvíjí dovednosti zaměstnance, který se externí akce zúčastnil. Cvičí sdílení nápadů a prezentaci, což jsou důležité dovednosti pro rozvoj zaměstnanců.

povýšení

NA povýšení je účinná forma pracovního školení. Povýšení nutí zaměstnance růst – nebo klesat. Díky vhodnému mentoringu a koučování je povýšení pozitivní formou rozvoje zaměstnanců. Pro pracovní školení je povýšení natahující a naplňující.

Převod

NA převod je přístup k rozvoji zaměstnanců, který také pomáhá zaměstnancům vytvářet a kariérní cesta . Převod poskytuje zkušenosti v jiných oblastech stávajícího oddělení zaměstnance nebo v novém oddělení v rámci podniku. Toto pracovní školení rozšiřuje obzory zaměstnance a umožňuje zaměstnanci získávat širší a širší zkušenosti v rámci podnikání. Převod poskytuje efektivní pracovní školení.

Side Move

V boční pohyby , zaměstnanec přechází do ekvivalentní role v organizaci pro pracovní školení a kariérní růst . Ačkoli nová role obvykle poskytuje podobné platové rozpětí a pracovní název na stejné úrovni, laterální přesuny jsou zásadní pro rozvoj zaměstnanců. Při bočním pohybu se pracovní povinnosti zaměstnance změnu, která zaměstnancům poskytne pracovní školení a nové příležitosti.

Držet hnědou tašku obědy

Obědy v hnědé tašce nebo oběd a učení, jak se jim často říká, jsou další formou rozvoje zaměstnanců, která je dostupná interně. Ať už jde o témata práce nebo pracovního života, obědy v hnědé tašce poskytnout zaměstnancům informace, které potřebují k vytvoření skvělého života. Jak to nemůže být dobré pro zaměstnavatele?

Použijte obědy v hnědé tašce nebo kupte oběd pro zaměstnance, abyste upozornili na projekty a iniciativy ve vaší společnosti. Poskytněte pracovní školení, které rozšíří znalosti zaměstnanců o vašem oboru, vašem odvětví, konkurenci nebo vašich zákaznících.

Nebo jen pomozte zaměstnancům řídit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a jejich individuálními potřebami v rámci jejich každodenního života. Bez ohledu na téma, obědy v hnědé tašce , nebo oběd a učení, podpoří rozvoj zaměstnanců a jejich závazek vůči vašemu podnikání.

Na pracovním školení

Školení na pracovišti je obvykle kladeno na pracovní školení pro každého nového zaměstnance. Ať už strukturované, s písemnými procesy a postupy, nebo neformální, sílu školení na pracovišti pro rozvoj zaměstnanců nelze přehnaně zdůrazňovat.

Včasné a včasné zaškolení zajistí, že zaměstnanec bude svou práci vykonávat efektivně. Kompetence se buduje morálka zaměstnance a motivaci a zajišťuje angažovanost a udržení zaměstnanců.

Nástup zaměstnance Orientace na nové zaměstnance je v tomto mixu pracovních školení také zásadní. Můžete také vytvářet interní videa s pracovním školením a další zdroje, které zaměstnancům umožňují neomezený přístup k pracovnímu školení.

Koučování

vedoucí pracovníci, manažeři , a další zájemci o kariérní růst a rozvoj zaměstnanců se stále častěji obracejí na obchodního kouče, ať už interního nebo externího, s žádostí o osobní rozvojový proces přizpůsobený pro ně nebo zaměstnance.

Koučování od šéfa nebo jiného zainteresovaného manažera je vždy užitečné pracovní školení. Koučování je také odlišný systém poskytování školení, protože školení, zejména u dlouhodobých manažerů a lidí, kteří jsou ve své kariéře dále, nefunguje. Kouč spolupracuje s manažerem na přizpůsobení programu pracovního tréninku v oblastech dovedností, které potřebují vliv.

Práce stínování

Práce stínování umožňuje zaměstnanci seznámit se a těžit z krátkých stáží pracovního školení, zatímco zaměstnanec pozoruje a účastní se práce jiného zaměstnance. Job shadowing, ať už na den, měsíc, nebo jiné období, je málo používaná forma rozvoje zaměstnanců.

Job shadowing, který používají vysoké školy a univerzity, spolu se stážemi pro zkoumání kariéry studentů, může také poskytnout pracovní školení. Job shadowing je také vynikajícím přístupem k pracovnímu školení zaměstnanců, kteří poskytují zálohu na pracovní místa, jako je mzdová agenda. Job shadowing je také perfektní pro zaměstnance s dočasným úkolem vyplývajícím z an výpověď zaměstnance .

Poskytujte kurzy a zdroje školení na internetu, intranetu a webinářů

Pokud vaše společnost neposkytuje online školení na vaší wiki nebo intranetu nebo jiném online zdroji pro zaměstnance, přicházíte o jedinečnou příležitost pro rozvoj zaměstnanců. Části registrace zaměstnanců, přístup k informacím společnosti a oddělení, dokonce i vašim zaměstnanecká příručka , jsou lépe dostupné online. Vše, co každý zaměstnanec potřebuje vědět o vaší společnosti, by mělo být zaměstnancům přístupné online.

Nesčetné množství internetových zdrojů na téměř jakékoli téma školení, které si dokážete představit, je k dispozici také online. Poskytovatelé od univerzit až po poradenské společnosti soupeří o dolary za školení vašich zaměstnanců online.

Budete investovat čas do poskytovatelů prověřování, ale online školení je dnes významným zdrojem školení zaměstnanců – poskytované v práci. Od webových seminářů přes přednášející až po kurzy prezentované po telefonu mají zaměstnanci nebo skupiny zaměstnanců přístup k online školení o zaměstnání.