Právní Kariéra

Právo cenných papírů Popis práce

Detailní záběr na pero, kalkulačku a finanční stránky

••• Daniel Grill / Getty ImagesPo finanční krizi v roce 2009, investičním skandálu a dalších zločinech bílých límečků se právo cenných papírů stalo specializací zvláštního zájmu mnoha právníků.

Historie práva cenných papírů

Zákon o cenných papírech se původně vyvinul v reakci na další finanční krizi – mnohem větší pohromu kolapsu trhu v roce 1929. Jako součást New Deal Franklina Delano Roosevelta přijal Kongres zákon o cenných papírech z roku 1933 a také zákon o burze cenných papírů z roku 1934, který vytvořil Komise pro cenné papíry a burzu (SEC). Před zákony z roku 1933 a 1934 se cenné papíry řídily státními zákony podle toho, co je známé jako zákony modré oblohy. Tyto státní zákony zůstávají použitelné v určitých situacích, kdy bezpečnost zůstává vyňata z federálních zákonů.

Pracovní povinnosti

Advokáti zastupují klienty v oblasti akcií, podílových fondů, dluhopisů a dalších finančních nástrojů. Tato práce je primárně rozdělena do tří širokých oblastí – transakční praxe, regulační praxe a soudní spory .

Transakce

Transakční práce zahrnuje správu právních technických aspektů primárních veřejných nabídek, sekundárních nabídek, fúzí a akvizic a soukromého prodeje cenných papírů. Emise akcií nebo jiných cenných papírů se používají k financování podnikání po celém světě. Transakční právníci usnadňují tyto operace jménem svých klientů, od velkých korporací až po individuální investory. Právníci cenných papírů často úzce spolupracují daňové specialisty při strukturování těchto transakcí.

Předpisy

Zatímco transakční právníci si libují ve slávě transakce, regulační aspekt praxe zachovává integritu transakcí. Ve svém jádru zákon z roku 1933 zajišťuje zveřejnění důležitých finančních informací. Právníci specializující se na regulační činnost umožňují společnostem a některým jednotlivcům včas zveřejnit příslušné informace.

Tyto předpisy prosazuje nejen SEC, ale také další regulační agentury, včetně Úřadu měnové kontroly, Národní asociace obchodníků s cennými papíry, New York Stock Exchange a NASDAQ. Právníci cenných papírů často spoléhají na asistenti pomoci při vyplňování velkého množství dokumentů souvisejících s regulační činností.

Soudní spory

Pokud se společnosti dostanou do rozporu s předpisy, hlavními hráči se stanou soudní spory v oblasti cenných papírů. V obou působí právníci v oblasti cenných papírů civilní a trestní arény, protože vedou občanskoprávní spory, jakož i občanskoprávní nebo trestní vymáhání. Právníci v oblasti cenných papírů mohou například zastupovat akcionáře společnosti v soudním sporu o podvod s cennými papíry proti úředníkům a ředitelům společnosti nebo mohou pomáhat klientům v záležitostech týkajících se porušení předpisů SEC.

Vzdělání a dovednosti

NA právní vzdělání je samozřejmě nezbytné, abyste se stali právníkem pro cenné papíry. I když je vyžadován titul Juris Doctorate, pro rozvoj právníka v oblasti cenných papírů je také zásadní znalost financí nebo účetnictví. Kromě vynikajících písemných dovedností musí právníci v oblasti cenných papírů umět číst a rozumět finančním údajům.