Právní Kariéra

Přehled kariéry v daňovém právu

Daňový právník s rukama na stole a portfolia

•••

Robert Daly / Getty ImagesDaňoví právníci zastupují klienty před federálními, státními a místními daňovými úřady a také jednotlivci a podniky, které podléhají auditu úřadu Internal Revenue Service. Mezi další role daňového právníka patří strukturování, vyjednávání a dokumentování obchodních subjektů a poradenství klientům ohledně daňových důsledků určitého financování, společných podniků, organizací osvobozených od daně, zdanění kompenzací, majetku a darů a zdanění mezinárodních daní v USA. transakce.

Povinnosti

Daňoví právníci každodenně radí korporacím a jednotlivcům s vysokým čistým jměním ve všech oblastech daňového práva. Sledují legislativní vývoj a radí klientům s ohledem na možný dopad připravované legislativy na jejich podnikání a jejich osobní finance. Často pracují ruku v ruce s podnikovými interními poradci.

Někteří daňoví právníci pracují výhradně v oblasti práva nemovitostí. To by mohlo znít jako dosah, ale vezměte v úvahu významnou federální sazbu daně z nemovitostí, i když jí podléhají pouze velmi cenné nemovitosti. K orientaci v labyrintu různých trustů, charitativních nadací a dalších nástrojů pro plánování nemovitostí je zapotřebí pevné porozumění daňovému právu, aby se předešlo nebo zmírnilo vyúčtování daně z nemovitosti, které by mohlo účinně vykolejit rodinný podnik nebo jinak ponechat dědicům jen velmi málo k dědictví.

Daňoví zástupci mohou vystupovat před federálními, státními nebo místními daňovými úřady. Na federální úrovni je IRS poněkud zvláštní v tom, kdo může zastupovat daňového poplatníka, pokud nastane problém nebo audit. Advokáti tvoří seznam schválených právníků, stejně jako to dělají certifikovaní veřejní účetní a zapsané agenty. Registrovaní agenti jsou licencováni na federální úrovni a musí dokončit velmi namáhavé testování a proces podávání žádostí. Má se za to, že právníci mají právo na „neomezené“ zastupování klientů, což znamená, že nemusí nutně připravovat příslušné daňové přiznání, aby se mohli za někoho dostavit před IRS nebo u federálního soudu.

Dílčí specializace

Daňové právo je široká oblast, která zahrnuje řadu dílčích specializací, jako je obecná korporátní daň, manažerské odměny , daňové spory, mezinárodní daňové plánování, osvobozené organizace a obecní finance.

Požadované vzdělání a certifikace

Pro práci daňového právníka je vyžadován minimálně titul Juris Doctorate. A samozřejmě musíte složit státní advokátní zkoušku a být tam přijat do advokacie. Tato zkouška obvykle trvá několik dní.

Mnoho daňových právníků je také certifikovanými veřejnými účetními nebo CPA. Mohou mít titul MBA, magisterský titul v oboru Business Administration nebo LL.M. ve zdanění. Pregraduální vzdělávání by se mělo ideálně zaměřit na nějakou oblast oboru, jako jsou ekonomické nebo obchodní obory.

Některé státy nabízejí další certifikaci daňových právníků po letech strávených praktikováním daňového práva. To také obvykle zahrnuje absolvování nějakého typu testování nebo zkoušky a vyžaduje to určitou dobu věnovanou práci v daňovém právu, obvykle asi pět let. Zkušenost musí být obvykle nedávná.

Požadované dovednosti

Solidní účetní a matematické dovednosti jsou nutností, stejně jako vynikající ústní a písemné komunikační dovednosti. Pro praxi v oblasti daňového práva jsou vyžadovány špičkové analytické a kritické myšlení.