Hledání Práce

Jak formátovat referenční dopis (s příklady)

ObsahRozšířitObsah Tento obrázek obsahuje tipy pro psaní referenčního dopisu, včetně

Colleen Tighe / The Balance/span>

Referenční dopis se používá k podpoře někoho a poskytuje přehled o jeho dovednostech, schopnostech, znalostech a charakteru. Tyto dopisy jsou často vyžadovány jako součást zaměstnání nebo akademické žádosti.

Vzhledem k tomu, že referenční dopis je jednou z mála součástí žádosti, kterou kandidát přímo neposkytne, může mít velkou váhu. Čtenáři dopisů hledají informace o kandidátovi v referencích. Šablona níže ukazuje formát typické doporučující dopis .

Jak formátovat referenční dopis

Tento formát referenčního dopisu ukazuje strukturu typického referenčního dopisu. Váš dopis by měl obsahovat informace o vašem spojení s osobou, kterou doporučujete, proč má kvalifikaci a jaké dovednosti má.

Následující formát je vhodný pro a reference zaměstnání nebo jako reference pro postgraduální školu. Použijte jej jako vodítko pro psaní vlastních personalizovaných referenčních dopisů a ujistěte se, že jsou zahrnuty všechny relevantní informace.

Také byste měli recenzovat vzorky referenčních dopisů pro radu, jak formulovat svůj referenční dopis.

Při použití formátu nebo vzorového dopisu nezapomeňte být flexibilní. Můžete přidat nebo odebrat odstavce, aby vyhovovaly potřebám konkrétního referenčního dopisu.

Tipy pro psaní referenčního dopisu

Za prvé, až budete požádáni o napsání referenčního dopisu, dobře si to rozmyslete, než souhlasíte. Ano řekněte pouze tehdy, pokud máte pocit, že můžete kandidátovi napsat silný referenční dopis.

Pokud se necítíte dobře na psaní dopisu na podporu žádosti člověka o zaměstnání nebo školu, můžete zdvořile odmítnout být odkazem . Jakmile se rozhodnete dopis napsat, udělejte jej co nejkonkrétnější.

Co zahrnout do dopisu

Při psaní referenčního dopisu s doporučením kandidáta na konkrétní pracovní pozici by měl dopis obsahovat informace o tom, jak dovednosti dané osoby odpovídají pozici, o kterou se uchází. Požádejte o kopii nabídky práce a životopis dané osoby, abyste mohli cílit svůj referenční dopis.

Můžete se také dotyčné osoby zeptat, zda existují nějaké konkrétní body, které byste chtěli v dopise uvést.

Podobně, když píšete referenční dopis pro kandidáta na postgraduální školu, měli byste být schopni vysvětlit, proč je student vhodný pro tento konkrétní program. Požádejte o některé podrobnosti o programu a také o kopii životopisu nebo životopisu dané osoby, abyste mohli dopis podle toho zacílit.

Příklad formátu referenčního dopisu

Kontaktní informace

Když píšete tištěný dopis, který má být zaslán poštou, nahrán nebo odeslán jako příloha, uveďte v horní části dopisu své kontaktní údaje a jméno příjemce. Pokud posíláte e-mailovou referenci, uveďte svou kontaktní údaje ve vašem podpisu .

Předmět

Pokud posíláte e-mailovou referenci, uveďte do předmětu jméno osoby, na kterou referenci píšete:

Předmět: Odkaz na jméno Příjmení

Rozšířit

Oslovení

Pokud píšete osobní doporučující dopis, uveďte pozdrav (Vážený Dr. Smithi, Vážený pane Jonesi atd.). Pokud píšete obecný referenční dopis, řekněte Komu se to může týkat “ nebo jednoduše nezahrnout oslovení.

odstavec 1

První odstavec referenčního dopisu vysvětluje váš vztah k osobě, kterou doporučujete, včetně toho, jak ji znáte, jak dlouho ji znáte a proč jste způsobilí napsat referenční dopis, abyste ji doporučili pro zaměstnání nebo postgraduální studium.

odstavec 2

Druhý odstavec referenčního dopisu obsahuje konkrétní informace o osobě, kterou doporučujete, včetně toho, proč je kvalifikovaná, čím může přispět a proč poskytujete referenční dopis. Nezapomeňte použít konkrétní příklady, abyste mohli mluvit o jejich kvalifikaci. V případě potřeby použijte k uvedení podrobností více než jeden odstavec.

souhrn

Tato část referenčního dopisu (obvykle těsně před závěrem) obsahuje stručné shrnutí toho, proč danou osobu doporučujete. Uveďte, že danou osobu „doporučujete bez výhrad“ nebo „vřele doporučujete“ nebo něco podobného.

Závěr

Závěrečný odstavec referenčního dopisu obsahuje nabídku na poskytnutí dalších informací. Do odstavce uveďte telefonní číslo. Také uveďte své telefonní číslo a e-mailovou adresu do části pro zpáteční adresu tištěného dopisu nebo, pokud posíláte e-mail, pod své jméno v podpisu.

Níže naleznete vzorový podpis pro tištěný dopis:

S pozdravem,

Podpis

Jméno spisovatele
Titul

Rozšířit

Šablona referenčního dopisu

Stáhněte si šablonu referenčního dopisu (kompatibilní s Dokumenty Google a Word Online) nebo si prohlédněte další příklady níže.

Snímek obrazovky vzorku referenčního dopisu

@ The Balance 2020

Stáhněte si šablonu aplikace Word

Vzorový referenční dopis (textová verze)

Bob Johnson
219 Addison Road
Sioux Falls, SD 09069
555-555-5555
bob.johnson@email.com

9. července 2020

Janice Smithová
Ředitel marketingu
ABS marketing
10 mil Road
Stanford, NC 11289

Vážená paní Smithová:

Je mi potěšením doporučit Lindu Barron na pozici marketingového manažera ve vaší společnosti. S paní Barronovou jsme spolu pracovali něco málo přes dva roky, když byla marketingovou koordinátorkou v mém oddělení ve společnosti XYZ.

Během svého působení v XYZ byla paní Barronová pilná a bystrá. Dychtivě se učila a implementovala marketingové strategie. Paní Barronová se mi zmínila, že tato budoucí role ve vaší společnosti by zahrnovala vedoucí iniciativy zaměřené na rozšiřování seznamů potenciálních zákazníků. Pro tento úkol je pozoruhodně vhodná. Ve společnosti XYZ s pomocí celého našeho týmu paní Barron zorganizovala a vedla naši e-learningovou kampaň zaměřenou na získávání potenciálních zákazníků. Kampaň měla obrovský úspěch.

Doporučuji paní Barronovou bez výhrad – byla by skvělým doplňkem vaší společnosti. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy. Můžete mě kontaktovat na této e-mailové adrese nebo na čísle (555) 555-5555

S pozdravem,

Bob Johnson (podpisový tištěný dopis)

Bob Johnson

Rozšířit

Příklady referenčních dopisů

Posouzení vzory referenčních dopisů pro různé profesní a osobní okolnosti, které můžete použít jako výchozí bod pro vaši vlastní korespondenci.