Kategorie: Kariéra Zvířat

Zjistěte více o programech terapie za pomoci zvířat nabízených prostřednictvím vysokých škol a univerzit a také o možnostech pro lidi, kteří se chtějí dobrovolně věnovat svým mazlíčkům.
Chcete přenést svou lásku ke zvířatům do kariéry? Zjistěte více o rozmanitých možnostech kariéry v oblasti záchrany zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, které jsou dnes k dispozici.
Zvířecí vědci hrají klíčovou roli při udržování a zlepšování zásobování národem potravinami. Jejich zaměření může být na reprodukci, genetiku nebo vývoj.
Dobrovolnická práce nabízí mnoho výhod, zejména pokud jde o dobrovolnictví v útulcích, záchranářů, zoologických zahradách a dalších organizacích souvisejících se zvířaty.